חזיתות - צביעת חזיתות, חידוש חזיתות, שיפוץ חזיתות
לפני שמכינים כתב כמויות
מודדים סורקים את חזיתות
הבניין

ניהול פיקוח חישובי כמויות

כמאי

אבי אגמ פיקוח בניה
הכנת כתבי כמויות
לשיפוץ וחידוש חזיתות
בניינים
בניית כתבי כתבי כמויות למכרז קבלנים

וועד בית מתכננים לחדש לשפץ לשקם את חזית הבניין 
אבי  א.ג.מ  ממליץ - לפני שמתחילים
מזמינים חישוב כמויות לשיפוץ לחידוש החזיתות
לשיקום הבטונים בחזית הבניין.

כשוועד הבית מגיע להגשת מכרז לקבלנים
לשיפוץ חידוש ושיקום חזיתות הבניין עם כתב כמויות מסודר
גם הקבלן מבין שיש לו עסק עם וועד בית רציני
שיודע בדיוק מה הוא רוצה.

 

כתב כמויות לשיפוץ חזיתות 
כתבי כמויות לחידוש חזיתות

כתב כמויות לחידוש חזיתות
וועד בית לא מתחילים שיפוץ חזיתות לבניין

בלי מפקח בניה מקצועי

אבי אגמ ליווי פרויקטים לשיפוץ בניינים, חידוש חזיתות

חידוש חזיתות - שיפוץ חזיתות - צביעת חזיתות

Welcome to AVI  E.G.M Hazitot online magazine - 054-8080927

אבי  א.ג.מ  פיקוח בניה

054-8080927
כמאי מקצועי לשיפוץ חזיתות,
שיקום חזיתות וצביעת בניינים
לשיפוץ חזיתות - חידוש חזיתות - שיקום חזיתות - צביעת חזיתות בהרלס
לפני שמתחילים קודם כל מחשבים את הכמויות ובונים תקציב בעזרת כמאי מקצועי
אבי אגמ ניהול פרויקטים הנדסיים

פיקוח בניה

וועד בית
לפני שמתחילים בשיפוץ
חידוש ושיקום חזיתות הבניין
מתייעצים
עם מפקח בניה מנוסה וותיק

פיקוח ניהול הקמת פרויקטים בבניה

חישוב כמויות, סריקה בענן נקודות

           חישוב כמויות לשיפוץ חזיתות